Kalite Yönetimi
18 Mayıs 2022

KALİTE HEDEFİMİZ:

İnsan sağlığı ile ilgili hizmetleri,Çağdaş standartlar doğrultusunda

etkili,güvenli kesintisiz ve zamanında sunmak,sonuçlarını izlemek

ve değerlendirmektir.


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI

1- AMAÇ
HASTANE HKS çercevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştr.

2- KAPSAM 
 Kalite Yönetimi birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Hastane Hizmet kalite standartları 2011'i kapsamaktadır.

3- SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite birimi sorumlusu ve kalite yönetim birimi üyeleri sorumludur.