10-16 Mayıs Engelliler Haftası
27 Mayıs 2024

Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler ile birlikte 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak kutlamaktayız.

Son yıllarda engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusu; ülkemizde pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmiş ve sosyal hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılmıştır.

Ülkemizde Sosyal Devlet anlayışı ile engelli haklarının korunması yasalar ile güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 61. maddesinde “Devlet engellilerin korunması ve toplum hayatına intibakını sağlayıcı tedbirler alır” ifadesi engellilerin korunması ve yaşama katılımlarına yardımcı olunmasını amaçlamaktadır.

Engellilik, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve bütün bireylerin ortak dayanışmasını gerektiren bir konudur.

‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası” vesilesiyle bu kapsamda yapılacak tüm çalışmaların engelli kardeşlerimizin sorunları hususunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu ve huzurlu güzel günler diliyoruz.