Evde Sağlık Hizmetleri.
11 Eylül 2023


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 

VİZYON: Hastalarımızın sağlık konusundaki beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak , kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini en üst seviyede vermek, sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak

 

MİSYON: Hastalarımıza evde sağlık hizmetini, en iyi standartta sunabilmek için gerekli bilgi ve donanımı sağlamak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak üzere nitelikli bir ekip ile örnek bir sağlık hizmeti vermek

 • Evde sağlık hizmeti, yatağa bağımlı olan hastaların muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesidir.
 • Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.
 • Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.
 • Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Koordinasyon Merkezi aracılığı ile yapılabilir.

   

  EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireyler,
 • Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı solunum sistemi hastaları,
 • Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastalarına,
 • Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,
 • Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,
  • Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,
  • Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar.


Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek sağlamaktır.

Hastanemiz bünyesinde Evde Sağlık Birimimizde 1 Pratisyen Hekim, 1 Hemşire olmak üzere toplamda 2 personel hizmet vermektedir.

Pratisyen Hekim : DR.Burcu SÖKMEN

Hemşire : Türkan GENÇ